MARI SEPPÄNEN


Olen toiminut yli 20 vuotta erilaisissa asiantuntija/kehittämistehtävissä. Ensimmäiset 12 vuotta luotsasin kansainvälisiä lääketutkimuksia  vastaten eri terapia-alueiden lääketutkimusten toteutuksesta Suomessa. Työtehtäviini kuului lääketutkimusten lupien hakeminen; eettisen toimikunnan ja lääkelaitoksen luvista sopimusneuvotteluihin. Vastuullani oli myös laadukkaan datan kerääminen tutkimusaineistoksi (ICH-GCP:n ja lääkefirmojen SOP-ohjeiden mukaisesti) sekä tutkimusten budjetit ja tutkijoiden/tutkimushoitajien rekrytoinnit. Ennen tuota aikaa vedin kansainvälisiä terveydenedistämisen projekteja vastaten kahden kansainvälisen ja yhden kansallisen hankkeen koordinoinnista ja budjetista raportteineen ja hankehakemuksineen (STM ja EU komissio).

Matkustaminen alkoi tuntumaan perheen myötä raskaalta ja päädyin opettamaan seitsemäksi vuodeksi, jonka jälkeen luotsasin 1400 työntekijän organisaatiota lääkehoidon laadun ja sen kehittämisen näkökulmasta. Piipahdin vanhuspuolella esimies- ja laatutehtävissä vielä ennen paluutani opettajaksi.

Minua motivoi muutos, kehittyminen ja laadukas työ. Erilaisista työtehtävistäni johtuen haluan kannustaa osaavaan ja laadukkaaseen työntekijään/työyhteisöön, jossa jokaisen luontaisia vahvuuksia hyödynnetään ja ihmisyyttä arvostetaan. Kohtaaminen, keskittyminen oikeiden asioiden äärelle ja asioiden rehellinen tarkastelu ovat olleet minulle tärkeitä ohjenuoria elämässäni."

KOULUTUS

 • Sairaanhoitaja AMK 1998
 • Terveystieteiden maisteri 2001
 • Tohtorikoulutettava 12/2019 alkaen
 • Tiiminvetäjän tutkinto 2006
 • Opettajan pedagoginen pätevyys 2008
 • Johtamisen erikoisammattitutkinto 2008
 • Ekspressiivisen taideterapian ohjaajan pätevyys 2015


VIIMEISIMMÄT TYÖTEHTÄVÄT


 • Tuntiopettaja, Vantaan ammattiopisto Varia
 • Yksikönjohtaja ja laatupäällikkö, Hoitokoti Päiväkumpu 2020
 • Kehittämispäällikkö/lääkehoidon palveluasiantuntija, Rinnekoti-säätiö sr 1,5 
 • Lääkehoidon ja hoitotyön opettaja, Keuda/Hyria/Seurakuntaopisto 7v
 • Vanhempi tutkimuskoordinaattori, Parexel Finland Oy, 5v
 • Tutkimuskoordinaattori, Novartis Finland Oy, 4 v
 • Projektikoordinaattori 1,5 v
 • Tutkimushoitaja eri lääkefirmojen lääketutkimuksissa ja terveyden edistämisen projekteissa, Pohjois-Karjala projekti 2 v
 • Allergia- ja astmaneuvoja 2 v


ASIANTUNTIJUUS

 • Näin selviät tiimin jäsenenä - tunnetaidot työkaluna sosiaali- ja terveysalalla - ilmestyy 8 / 2022
 • Tunnetaidot voimavarana-opas sosiaali- ja terveysalalle-kirja 2021
 • Valtakunnallinen Uusi Turvallinen lääkehoito-opas, päivitys 1/2021. Mukana työryhmässä asiantuntijana.
 • Yksi vammaistyön käsikirjan (SanomaPro) kirjoittajista
 • Laatinut vammaistyön lääkehoidon verkko-opintokokonaisuuden Farmasian oppimiskeskukselle 12/2019-1/2020
 • Mukana Lääkeakatemiassa (www.laakeakatemia.fi) yhtenä kouluttajana


ARTIKKELIT

 • Lääkeakatemia 12/2020: Hoitajien osaamisen kehittäminen. Linkki artikkeliin.
 • Futurelab/ Lääkärilehti Näkökulma-palsta, 40/2020: Asiakaskokemuksen kehittäminen - koskeeko se sosiaali- ja terveydenalan ammattilaisia? Linkki artikkeliin.
 • Farmasian oppimiskeskus 12/2019: Hoitohenkilöstön diversiteetti vaatii täydennyskoulutuksen räätälöintiä työntekijöiden tarpeisiin. Linkki artikkeliin.
 • Sairaanhoitajalehti 6 /2019: Mari Seppänen toimii Rinnekodin kehittämispäällikkönä. Linkki artikkeliin. 
 • Super 11/2018: Miten lääkehoito toteutuu Rinnekodissa. Linkki artikkeliin. 
 • Keuda 2018: Luonto hyvinvoinnin tukena: Linkki artikkeliin
 • Keuda 2017: Lääkehoito varhaiskasvatuksessa: toteutus ja vastuu. Linkki artikkeliin.