Kirjat

Tunnetaidot voimavarana

-opas sosiaali- ja terveysalalle

Viekö tunteiden mukaan toimiminen sinua haluttuun suuntaanvai ei? Tunnetaidot ovat korvaamaton työväline erityisesti ihmisten parissa työskenteleville.

Tutkimukset osoittavat, että tunneälykkäät hoitajat selviytyvät ja jaksavat työssään muita hoitajia paremmin. Tunnetaidot auttavat ottamaan etäisyyttä omiin tunteisiin ja arvioimaan, miten kannattaa toimia. Tunnetaitoja voi harjoitella, ja hyvistä tunnetaidoista muodostuu merkittävä voimavara myös omalle jaksamiselle. Tunnetaitojen avulla voi ymmärtää omien tunteiden merkitystä, säädellä kuormittavia tunteita ja suhtautua toisten kokemiin tunteisiin rakentavasti. Tunteiden havaitsemisessa ja tunnistamisessa auttaa oman kehon reaktioiden havainnointi sekä niiden hyväksyvän kohtaamisen harjoittelu.Teos ohjaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia tunnistamaan työtä ohjaavia tunteita. Kirjassa on käytännössä hyväksi havaittuja harjoituksia, joiden avulla voi vahvistaa tunnetaitojaan. Mukana on myös arjen esimerkkejä erilaisista vuorovaikutustilanteista.

Osta kirja tästä 


Näin selviät tiimin jäsenenä

Tunnetaidot työkaluna sosiaali- ja terveysalalla

ILMESTYY 15.8.2022

Vaikka sosiaali- ja terveysalan yksittäisissä asiakastapauksissa luovuus on monesti paikallaan, erinäiset päätökset ja linjaukset tehdään tiimeissä. Tiimityössä tarvitaan tiimiälyä, tunneälyä ja kohtaamisen taitoja. Kun kunkin vahvuudet saadaan tiimissä näkyviksi, ryhmä muodostuu enemmän kuin osiensa summaksi.
Monissa työyhteisöissä istutaan aiempaa harvemmin alas yhdessä. Kun asioista ei keskustella avoimesti, tiimityö ei toimi eikä haastavien tilanteiden käsittely suju. Moni tiimi kärsii myös vuorovaikutustaitojen puutteesta. Miten omaa tunneälyään voi kehittää? Miten kunkin vahvuudet saadaan tukemaan tiimin toimivuutta? Miten tiimi saadaan toimimaan innostuneesti yhteisen tavoitteen eteen?
Tämän kirjan avulla sosiaali- ja terveysalan ammattilainen pääsee tutkimusmatkalle niin omaan rooliinsa tiimin jäsenenä kuin toimivan työtiimin rakennusaineisiin. Ymmärtämällä erilaisia mieltymyksiä ja työskentelytyylejä tiimin keskinäinen arvostus kasvaa. Kirjassa on teorian lisäksi hyväksi havaittuja harjoituksia ja arjen esimerkkejä erilaisista tiimitilanteista.

Osta kirja tästä