MARI SEPPÄNEN

Asiantuntijuutta lääkehoidon laatuun ja ammatilliseen vuorovaikutukseen

Etsitkö ammatillista vahvaa osaajaa linjaamaan yrityksenne lääkehoidon asioita tai asiantuntijaluentoja lääkehoidon laatuun liittyen? Haluatko vinkkejä erilaisten luovien menetelmien käyttöön arjen hoitotyön tilanteissa?

Olen Mari Seppänen ja jaan mielelläni laajaa osaamista ja kokemusta kanssanne. 

PALVELUT:

  • Lääkehoidon asiantuntijuus
  • Apua ja tukea lääkehoitosuunnitelmien laadintaan
  • Organisaation laatu ja sen kehittäminen
  • Lääkehoidon laatutyön johtaminen
  • Lääkehoidon osaamisen kehittäminen ja vaikuttavuuden mittaaminen
  • Vammaistyön lääkehoito
  • Asiantuntijaluennot
  • Ammatilliset artikkelit
  • Ekspressiivisen taideterapian ja luovien menetelmien hyödyntäminen hoitotyössä/elämän eri tilanteissa


YHTEISTYÖYRITYKSIÄ

 Causalus, Lääkeakatemia,  Farmasian oppimiskeskus,  ,  SanomaPro, 

Sairaanhoitajaliitto, Itä-Suomen yliopisto