MARI SEPPÄNEN

Asiantuntijuutta lääkehoidon laatuun ja ammatilliseen vuorovaikutukseen

Etsitkö vahvaa osaajaa linjaamaan yrityksenne lääkehoidon asioita tai asiantuntijaluentoja lääkehoidon tai muuhun laatuun liittyen? Haluatko vinkkejä erilaisten luovien menetelmien käyttöön arjen hoitotyön tilanteissa?

Olen Mari Seppänen ja jaan mielelläni laajaa osaamista ja kokemusta kanssanne. 

PALVELUT:

  • Lääkehoidon asiantuntijuus
  • Apua ja tukea lääkehoitosuunnitelmien laadintaan tai laatutyön johtamiseen
  • Organisaation laatu ja sen kehittäminen
  • Lääkehoidon osaamisen kehittäminen ja vaikuttavuuden mittaaminen
  • Vammaistyön, mielenterveys/päihdetyön sekä varhaiskasvatuksen lääkehoito
  • Asiantuntijaluennot
  • Ammatilliset artikkelit
  • Ekspressiivisen taideterapian ja luovien menetelmien hyödyntäminen hoitotyössä/elämän eri tilanteissa
  • Tunnetaidot sosiaali- ja terveysalalla


YHTEISTYÖYRITYKSIÄ

 Causalus, Lääkeakatemia,  Farmasian oppimiskeskus, SanomaPro, 

Sairaanhoitajaliitto, Itä-Suomen yliopisto, Väestöliiton kotisisar, PS-Kustannus